Meziokenní vložky plastových oken

Technické vlastnosti pro izolační meziokenní vložky (MIV):

  • dílec meziokenních vložek OTHERM je rámové konstrukce s tepelně izolační výplní
  • rám meziokenní vložky OTHERM je vyroben z plného termoplastického materiálu
  • vnější opláštění meziokenní vložky OTHERM je tvořen Al plechem ve formě krabice s povrchovou pohledovou úpravou práškovou vypalovací barvou
  • meziokenní vložky OTHERM dodáváme ve 40ti základních odstínech stupnice RAL nebo s nástřikem fasádní hmoty
  • vnitřní izolace panelu je neprodyšně uzavřena nalepenou parozábranou, alternativně Al plechem
  • interiérová strana sendvičové konstrukce je tvořena protipožárním sádrokartonem GKF, alternativně nehořlavou deskou na bázi vermikulitu

Výplň tepelně a zvukově izolačních meziokenních vložek

Výplňový dílec obvodových stěn – sendvičové konstrukce je certifikován státní zkušebnou a je chráněn „Úřadem průmyslového vlastnictví“ jako užitný vzor a zápisem ochranné známky. Vyrábí se ve standardních rozměrech v šíři panelu 300 -1200mm x 1560mm v tl. 76 – 85 mm (pro následné zateplení) a v tl. 187mm v rámci platných norem, včetně protipožárních předpisů.

Montáž izolační vložky

Kotvení stavebního panelu ALKUPRIMUS se v parapetním otvoru provede přes páskové kotvy v horní a spodní rovině tzv. turbošrouby. Vlastní spojení do sestav s okenními prvky se provede sešroubováním vruty.
Při řešení technických problémů v panelových obytných domech s výměnami okenních prvků v sestavách, se vyskytl problém u tzv. lehkých meziokenních izolačních vložek (MIV). Důvodem a slabým článkem je stávající MIV s dřevěnou rámovou konstrukcí, opatřenou na vnější straně skleněnou tabulí ti. 6mm, vnitřní tepelnou izolací na úrovni ti. 20mm – 26mm polystyrénové desky. Vnitřní část MIV je tuhá dřevovláknitá nebo dřevotřísková deska. Při zkušenostech s demontáží těchto MIV se téměř vždy jedná o značné zchátrání (zejména ve spodní části rámu) a tudíž o totální výměnu poškozené MIV.
Tato skutečnost nás vedla k hledání náhrady MIV v podobě nové konstrukce stavebního panelu ALKUPRIMUS sendvičového typu, která splňuje současné požadavky platných norem na tepelně – izolační, protihlukové, protipožární vlastnosti a hygienické požadavky, při zachování stejné tloušťky panelu.

izolační vložka
pro následné zateplení

izolační
zateplená vložka

protipožární vložka