Poptávka

VYTVOŘENÍ POPTÁVKY

Napište nám. Pokud si nejste jistí co vybrat, tak vám doporučíme nejlepší řešení. Domluvíme si osobní schůzku, kde vše do detailu probereme a naplánujeme.


Montáž nechám na odborníkovi

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky výrobků TM okna dochází ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany TM okna, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi TM okna a uživatelem. TM okna zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („OÚ“) a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy mezi uživatelem a TM okna, při zachování veškerých práv uživatele dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, jakožto subjektu údajů, o něž je uživatel oprávněn požádat TM okna mailem zaslaném na adresu: finstral.tyc@tiscali.cz. Jedná se zejména o práva uživatele na: přístup k OÚ, na opravu či doplnění nepřesných či nepravdivých OÚ, na výmaz OÚ, nejsou-li již OÚ potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo při zjištění, že OÚ byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování OÚ ve zvláštních případech, na přenositelnost OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy či svobodami subjektu údajů a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vím PŘESNĚ co chci

Chci si objednávku nakonfigurovat

OTEVŘÍT KONFIGURÁTOR